Zeeuwse Schaakbond

De Zeeuwse Schaakbond werd opgericht in 1933 en bestaat inmiddels uit 14 verenigingen. Het is de overkoepelende organisatie voor schakers in de provincie Zeeland. De Zeeuwse Schaakbond is wel aangesloten bij de landelijke Koninklijke Nederlandse Schaakbond, maar is hier als regionale bond geen onderbond van. De ZSB werd door de propagandacommissie der Middelburgse Schaakvereniging opgericht. De leden van de propagandacommissie waren het eerste bestuur van de ZSB. Tijdens de oprichtingsvergadering werd bepaald om de pers, de Nederlandse Schaakbond en de bestaande schaakverenigingen in Zeeland van de oprichting op de hoogte te stellen. De bedoeling was dat deze bestaande verenigingen zich bij de ZSB zouden aansluiten, die was opgericht om schaak in Zeeland te stimuleren.

Het begin

Zoals gehoopt sluiten in de eerste jaren na de oprichting van de Zeeuwse Schaakbond meerdere verenigingen zich aan. In de periode voor de Tweede Wereldoorlog waren dit vooral verenigingen uit de omgeving van Middelburg. Met andere delen van Zeeland waren destijds nog geen goede verbindingen, wat waarschijnlijk de reden was dat deze verenigingen op zich lieten wachten.

Een van de eerste activiteiten die door de Zeeuwse Schaakbond werden georganiseerd was een simultaanspel tegen de Poolse schaker Sawielly Tartakower. Bij simultaan schaken speelt één speler tegen meerdere andere spelers tegelijk. Vaak is de ene speler een sterke schaker. Tevens richtte de ZSB een competitie voor verenigingen en een persoonlijk kampioenschap op. Tijdens de oorlog loopt het ledenaantal terug en kunnen wedstrijden moeilijk georganiseerd worden. Toch worden er nog activiteiten in gang gezet.

Het clubkampioenschap

In 1937 werd het eerste clubkampioenschap georganiseerd. Het is een jaarlijks evenement en na de oorlog nam de belangstelling voor het kampioenschap sterk toe. Het sterkste team binnen Zeeland kwam echter vaak niet uit in deze competitie, maar in die van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Tussen de teams onderling vonden de nodige promoties en degradaties plaats. De verenigingen van Middelburg, Vlissingen, Zierikzee en Terneuzen promoveerde naar de klasse van de KNSB, maar vielen ook vaak weer terug. Hierop besloot de ZSB een Zeeuws team van de sterkste spelers uit de Zeeuwse competitie samen te stellen. Dit team werd opgesteld in de KNSB-klasse, maar degradeerde twee jaar later ook weer. Dit betekende meteen het einde van het Zeeuwse team.

Toernooien en activiteiten

De Zeeuwse Schaakbond organiseert diverse toernooien, wedstrijden en competities voor zowel jeugdspelers als senioren. Er zijn persoonlijke kampioenschappen voor senioren en voor jeugd, avondcompetities, de ZSB Beker, jeugdtraining, een Grandprixtoernooi, het open ZK snelschaken, het Nederlands Kampioenschap Jeugd, het Nederlands Kampioenschap E-teams, het Nederlands Kampioenschap voor basisschoolteams, het Nederlands Kampioenschap voor pupillen, het Kroegentoernooi in Vlissingen, doorgeefschaak, schaakvoetbal en promotie- en degradatiewedstrijden. Er is dus voor spelers van iedere leeftijd meer dan genoeg te beleven.

Veel aandacht voor de jeugd

Binnen de ZSB is een jeugdcommissie aanwezig voor het jeugdschaken. Leden van de schaakverenigingen geven soms les op basisscholen. In veel regio’s wordt een jaarlijks schoolschaaktoernooi gehouden voor basisschoolteams. De beste teams van de toernooien uit elke regio spelen een provinciale finale in maart. De winnaar hiervan plaatst zicht voor het Nederlands Kampioenschap. Ieder jaar wordt ook om de Zeeuwse titel gestreden door jeugdteams. Dit is ingedeeld op leeftijdscategorie. Sinds 2013 werken enkele jeugdtoernooien uit Zeeland samen. Deze vijf toernooien behoren tegenwoordig tot een Grandprixserie. De beste vier spelers uit elke leeftijdscategorie krijgen een prijs tijdens dit toernooi. Deze samenwerking bleek heel geslaagd, want het aantal deelnemers nam sterk toe.

Persoonlijk kampioenschap jeugd

De winnaars van het persoonlijk kampioenschap mogen deelnemen aan het gesloten Nederlands Kampioenschap. Dit geldt voor jongens en meisjes in iedere leeftijdscategorie. De ZSB vaardigt elk jaar een aantal spelers af naar het NK. Het aantal toegestane spelers hangt af van resultaten in de voorgaande jaren. Meestal worden minimaal de Zeeuwse kampioenen (jong en meisje) gestuurd.

Trainingen voor de jeugd

Op clubavonden organiseren veel van de Zeeuwse verenigingen schaaktrainingen voor de jeugdleden. Op de clubavonden worden ook partijen gespeeld. De jeugdtraining wordt gegeven aan de hand van de bekende ‘stappenmethode’ uit de boeken van Brunia en Van Wijgerden. De boeken zijn geschikt voor jonge kinderen en is een veelgebruikte lesmethode om kinderen te leren schaken.

De stappenmethode bestaat uit zes stappen waarin je eerst de basis van schaken leert met behulp van theorie en werkboeken met oefeningen. De methode wordt veel toegepast in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk en is zowel geschikt voor het lesgeven aan kinderen als aan volwassenen. De Zeeuwse Schaakbond probeert de trainingen te ondersteunen door ook cursussen voor schaaktrainers te organiseren in Zeeland.

Stertrainingen

De Zeeuwse Schaakbond organiseert in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Schaakbond ook trainingen voor de sterkste spelers van Zeeland. Dit zijn de speciale stertrainingen. Deze stertrainingen vinden maandelijks plaats.

Open ZK Snelschaken

Jaarlijks wordt het Open Zeeuws Kampioenschap Snelschaken georganiseerd. Snelschaken is een vorm van het spel waarbij de spelers een beperkte bedenktijd hebben, namelijk 15 minuten. Binnen snelschaken bestaan ook weer varianten waarbij nog sneller wordt gespeeld. Er is een vorm waarbij de spelers elk slecht een of twee minuten bedenktijd krijgen voor de hele partij. Dit wordt lightning chess, bulletschaak of blitzschaak genoemd. Bij deze vorm van het schaakspel wordt dus extreem snel gespeeld en voor toeschouwers is het soms amper te volgen. Het is een leuke vorm van schaak voor mensen die de reguliere partijen te lang vinden duren. De Open Zeeuwse Kampioenschappen worden elk jaar in april gehouden.

Open Zeeuws Kampioenschap Doorgeefschaak

Er worden ook kampioenschappen georganiseerd voor doorgeefschaak. Dit is een andere variant van het schaken waarbij twee teams van twee personen gelijktijdig tegen elkaar spelen. De spelers spelen op 1 bord tegen 1 tegenstander. Als de ene speler een pion of stuk van de tegenstander slaat, dan geeft hij het door aan zijn teamgenoot. De teamgenoot mag het stuk dan op zijn eigen bord toevoegen op een zelfgekozen moment. Deze actie wordt gedaan in plaats van een reguliere zet. Zo kunnen dus tijdens het spel nieuwe stukken worden toegevoegd.